بازگشت به صفحه اصلی
خدمات کاردرمانی و کار در مزرعه
خدمات کاردرمانی با ایجاد فضای هنری که موجب آرامش مددجویان می گردد
میوه چینی مددجویان که موجب تقویت روحیه آنها می گردد
میوه چینی مددجویان که موجب تقویت روحیه آنها می گردد
برگزاری جشن تولد برای مددجویان گرامی
برگزاری اردو جهت ایجاد تنوع در رفتار مددجویان
برگزاری اردو جهت ایجاد تنوع در رفتار مددجویان
ورزش صبحگاهی
دیدار خانواده ها با مددجویان