نگهداری شبانه روزی آقایان


این بخش در بهار 1394 افتتاح گردید و در حال حاضر 23 مددجو را پذیرش نموده و در عالی ترین شرایط نگهداری می نمایدامکانات اداری و پزشکی


این بخش شامل سالن بستری عمومی ،سالن غذا خوری،تماشای فیلم واتاق های خصوصی با بهترین و کامل ترین امکانات و تجهیزات آسایشگاهی واستیشن پرستاری ،ترالی اورژانس و ...می باشد .


امکانات ورزشی


همانطور که در تصاویر مشاهده می نمایید جهت سلامت روح و جسم مددجویان امکانات تفریحی ورزشی مانند زمین والیبال ، سالن پینگ پنگ ، فوتبال دستی موجود می باشد.


هنر درمانی


هنر به عنوان یک رسانه بیانگر میتواند به بیماران در برقراری ارتباط، غلبه بر استرس و کشف جنبههای مختلف شخصیتشان کمک کند. در روانشناسی، استفاده از روشهای هنری برای درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روانی، «هنر درمانی» نام دارد. هنر درمانی، تکنیکهای روان درمانی را با فرایندهای خلاقانه در هم میآمیزد تا سلامت روانی و بهزیستی را بهبود بخشد. انجمن هنر درمانی آمریکا، هنر درمانی را چنین تعریف میکند: «یک حرفه مربوط به سلامت روانی که از فرایندهای خلاقانه هنری استفاده میکند تا سلامت و بهزیستی جسمی، روانی و هیجانی افراد را در همه ردههای سنی، بهبود و ارتقاء بخشد. هنردرمانی بر پایه این اعتقاد قرار دارد که فرایند خلاقانه در خود بیانگری هنری، به مردم در حل تعارضات و مشکلات، تقویت مهارتهای ارتباطی، تنظیم رفتار، کاهش استرس، افزایش حرمت نفس و خودآگاهی، و به دست آوردن بینش بهتر و بیشتر کمک میکند.»


افتخار ما ایجاد محیطی آرام و ایمن برای عزیزان شماست و امیدواریم که مددجویان هرچه سریعتر بهبود یافته و به محیط گرم خانواده بازگردند