تلفن

پذیرش 5-6304854-0263   فکس 6337581-0263

مدیریت 09128093240

آدرس

اتوبان تهران - کرج بعد از پل فردیس
جاده محمد شهر (ماهدشت) محمد شهر بلوار گلستانک
روبروی آسایشگاه سالمندان کهریزک سمت چپ
به طرف ولد آباد. خیابان صالحی
کوچه ارغوان پلاک 35

ایمیل

مدیریت panaheDigar@Gmail.com