• پناه دیگر

  موسسه جامع توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان البرز
 • مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه‌روزی بیماران مزمن اعصاب و روان ویژه بانوان
 • شروع فعالیت 1385
اطلاعات بیشتر راجع به مرکز علویه
 • مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه‌روزی بیماران مزمن اعصاب و روان ویژه آقایان
 • شروع فعالیت 1394
اطلاعات بیشتر راجع به مرکز صالحین
 • مجتمع مسکونی سالمندان (بانوان و آقایان)
 • شروع فعالیت 1396
اطلاعات بیشتر راجع به موسسه لبخند زندگی
 • کسب بالاترین رتبه ونمره ارزشیابی مراکز شبانه روزی توانبخشی ونگهداری بیماران روانی مزمن
 • استان البرز سال 1400
 • قابل ذکر است که این موسسه طرف قرارداد بیمه ارتش می باشد و بیماران دارای بیمه ارتش بصورت رایگان بستری می گردند